Nová spolupráca pre oblasť Biblie

Nadácia LEA a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta podpísali deklaráciu o spolupráci, ktorou sa podporia aktivity biblického vzdelávania.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta vzniklo pred niekoľkými rokmi s podporou košického arcibiskupa Bernarda Bobera, aby sa prostredníctvom neho popularizovala Biblia. Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum, vzdelávanie v oblasti biblických  a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnym presahom do iných oblastí (ako napr. antropológia, filozofia, umenie, masmédia, politológia, sociológia a pod.), na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu.

Pilotným projektom Centra je organizovanie Letnej školy jazykov Biblie (intenzívny kurz pre začiatočníkov a pokročilých: biblická hebrejčina a biblická gréčtina, sýrčina, latinský a starosloviensky jazyk, akadčina a pod.). Medzi ďalšie aktivity patrí organizovanie odborných seminárov, vedeckých konferencií, publikačná a projektová činnosť, príprava odborných materiálov, organizovanie rôznych pastoračných aktivít, príprava katechetických materiálov a spolupráca s inštitúciami podobného zamerania.

Poslaním Centra je ohlasovanie Logos nádeje (porov. 1 Pt 3,15), inkulturácia Božieho slova a snaha o medzináboženský dialóg. Členmi Centra sú kňazi košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Činnosť Centra je koordinovaná moderátorom.