Nový partner

Dohodli sme novú spoluprácu s organizáciou NTM: Národný týždeň manželstva.

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

Národný týždeň manželstva sa na Slovensko dostal v roku 2010, keď sa zástupcovia rôznych organizácií, zameraných na podporu manželstva, stretli so zakladateľom tejto iniciatívy Richardom Kane-om. V nasledujúcom roku "národný tím" odštartoval v niekoľkých mestách  prvý ročník kampane pod záštitou vtedajšej prvej dámy, pani Silvie Gašparovičovej. Odvtedy sa kampaň na podporu manželstva vďaka stovkám dobrovoľníkov v regiónoch rozšírila do mnohých miest aj obcí Slovenska. NTM na Slovensku má každoročne svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty manželského vzťahu - vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielností, prekonávanie výziev, spoluprácu či spoločný nenahraditeľný príbeh.

https://www.ntm.sk/