O klenbovej pivnici

Tretia fáza nášho projektu je dokončená.

Projekt Pamätného domu Nadácie LEA vznikol v roku 2021 za účelom zachovania histórie obce Pusté Čemerné, v ktorej ma Nadácia LEA sídlo.

Treťou dokončenou časťou je zrekonštruovaná stáročná klenbová pivnica, ktorá je poslednou pivnicou svojho druhu v obci. Je postavená z lokálneho kameňa- zeolitu a pálenej tehly. Široká 4 m a dlhá 20 m v hĺbke 2 m pod úrovňou zeme, kde je prirodzeným spôsobom udržiavaná stabilná teplota cca. 10 °C. Podľa historických máp bola postavená ešte pred rokom 1826 a využívala sa ako sklad potravín a alkoholu niekdajšej židovskej krčmy rodiny Dávida Deutscha. Existuje však názor, že pivnica pochádza z ešte skoršieho obdobia ako možný pozostatok zemianskej kúrie, čo samozrejme prenecháme na skúmanie odborníkom. 

Kvôli pohodlnejšiemu prístupu návštevníkov bolo k pivnici dobudované moderné schodisko s "emóciou histórie". Táto pivnica je známa u pamätníkov obce aj ako miesto, kde sa v časoch 2. svetovej vojny ukrývali ľudia pred nemeckou okupáciou.

V súčasnosti poslúži pre potreby expozícii a zážitkových aktivít Nadácie LEA v rámci divízie ,,Podpora vzdelávania,,.