Odporúčame

Deň otvorených dverí Kolégia Antona Neuwirtha.

Výnimočná príležitosť nahliadnuť do života Kolégia Antona Neuwirtha. Kolégium vzniklo v roku 2009 ako nezávislá vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.

Pridajte sa k víkendovke o líderstve, ktorú absolvovali študenti pod vedením Mariána Kolníka. Celé štúdium v Kolégiu obsahuje okrem iného aj bohatú ponuku praktických víkendových tréningov zameraných na soft skills. Príďte 30. marca na online Deň otvorených dverí. 

Info o programe a registrácia tu: kolegium.org/dod