Odvážny projekt nadácie iMISSION

Nový globálny projekt Nadácie LEA má pomôcť ľuďom najmä inšpiráciou.

Projekt iMISSION (Online Misia) je jednoduchý projekt, ktorý aktívne vyhľadáva a podporuje charitatívne a humanitárne misie vo svete. Je veľmi efektívny, pretože je pre nadáciu nízkonákladový. Používa k svojej činnosti aktivitu zahraničných misionárov a humanitárnych pracovníkov, ktorých Nadácia LEA podporuje formou finančných dotácií. Poskytnuté prostriedky sú použité na stavebné aktivity, materiálnu pomoc i režijnú podporu.

Veľkou ambíciou projektu je do konca roka 2021 diaľkovo podporiť minimálne jedno dielo na každom svetadiele formou finančnej dotácie na konkrétny účel a následne tvoriť partnerský vzťah s daným podporeným subjektom. Inak povedané vytvoriť dlhodobú a pravidelnú pomoc. K tejto predstave má pomôcť aj nadačný fond GLOBAL (viac v kategórii ,, Nadačné fondy").

Sme presvedčení, že touto formou vieme z malej dedinky na východe Slovenska pomôcť ľuďom vo vybraných lokalitách po celom svete a zároveň inšpirovať ľudí k otváraniu  svojich sŕdc pre iných. Pridajte sa k nám.