Oslavujeme

2. výročie NADÁCIE LEA

Dnes oslavuje Nadácia LEA 2. výročie svojho vzniku.

Liberaliter Et Audacter, šľachetne a odvážne. Tak znie motto Nadácie LEA.

Poslanie našej nadácie spočíva hlavne v inšpirácii ku konaniu dobrých skutkov každého, kto príde s nadáciou do priameho, či nepriameho kontaktu. Formou pasívnej podpory už zabehnutých hodnotových projektov partnerských spoločností a aktívnou tvorbou vlastných programov, chce maximalizovať účinnosť dostupných finančných i materiálnych prostriedkov v prospech šírenia hodnôt.

Túžobnou predstavou zakladateľov nadácie je dlhodobé a širokospektrálne pôsobenie nadácie v mieste sídla (v Pustom Čemernom), na Slovensku i vo svete. V spolupráci so spoločnosťami, ktoré sú taktiež hodnotovo nastavené a majú, alebo je silný predpoklad, že budú vytvárať hodnoty dlhodobo, chce v čo najväčšej miere prinášať spoločnosti osoh.

Za duchovného patróna sme si vybrali sv. Martina de Porres, ktorý má dnešný deň sviatok. Preto si dovolíme i túto krátku modlitbu: "Svätý Martin, oroduj za nás".

Zároveň v tento sviatok, na príhovor sv. Martina de Porres, vyprosujeme hojnosť Božích milostí a síl v sprevádzaní zvereného ľudu pre j. e. mons. Bernarda, košického arcibiskupa. Našim duchovným darom k dnešným narodeninám je podpora misií na piatich miestach vo svete, formou odslúženia sv. omší. (Na Slovensku, v Afrike,  v Peru a na Filipínach)

Touto cestou ďakujeme všetkým fanúšikom a podporovateľom nadácie, ktorí nás podporujú akýmkoľvek spôsobom.