Pamätný dom

V Pustom Čemernom vzniká Pamätný dom.

Podstata tohto projektu spočíva v záchrane už historických monumentov na jednom mieste. Prvotnou rekonštrukciou a následným sprístupnením verejnosti chce projekt Pamätného domu poukázať na ideu ochrany dedičstva kultúry, architektúry i spomienok domáceho obyvateľstva na tzv. ,,staré dobré časy“, od čoho očakávame inšpiráciu pre časy nové.

Samotný Pamätný dom bude pozostávať z už viac ako 200 ročnej pivnice, ktorá bude slúžiť ako prezenčná miestnosť výstavných exponátov podľa konkrétnej témy v danom mesiaci. K dispozícii bude taktiež posledná kamenná baroková studňa v blízkom okolí, pamätná tabuľa osobností dediny a ďalšie zaujímavosti. Zachová sa aj pôvodná jedinečná fasáda nehnuteľnosti, bývalej krčmy s umeleckou štukatérskou výzdobou. Mini-areál sa doplní o pamätnú tabuľu venovanú pôvodnému majiteľovi židovského pôvodu p. Davidovi Deutschovi, ako prejav úcty k zaniknutej židovskej obci.

Park bude k dispozícii vo vyhradenom čase pre vopred ohlásených záujemcov. Veríme, že tak potešíme fanúšikov histórie a zároveň inšpirujeme ďalších ľudí k zachovávaniu dedičstva našich predkov.