Po stopách času

Spustili sme nový projekt Nadácie LEA, ktorý má informačne obohatiť návštevníkov obce Pusté Čemerné.

Cieľom projektu ,,Po stopách času" je vzbudenie záujmu o históriu ako dôležitej súčasti vzdelávania. Tá je hlbokou studňou všetkých skúseností ľudstva, z ktorej môžeme kedykoľvek čerpať. Slovami Cicera: "Dejiny sú svedkom čias, svetlom pravdy, život pokračujúci v pamäti potomstva, učiteľkou života a hlásateľom starých čias."

Zaujímavé prvky histórie máme častokrát hovorovo povedané ,,rovno pod nosom,,. A práve toto je nosný moment, ktorý tento projekt sleduje. Nájsť, vybádať a zachovať zaujímavé momenty lokálnej histórie a tak zaujať a obohatiť svoje okolie skúsenosťou i výsledkami. A možno inšpirovaním ľudí k ďalšej činnosti, ktorá môže obohatiť naše životy.

Prvým krokom pre Nadáciu LEA v tomto projekte bude znovu nájdenie a zviditeľnenie pamiatok a zaujímavostí obce Pusté Čemerné, v ktorej ma Nadácia LEA svoje sídlo. Veríme, že sa tak staneme pre priaznivcov obce prínosom. Výsledok projektu bude vizualizovaný formou verejne prístupných informačných tabúľ, ktorými sa obohatí turistický chodník v Pustom Čemernom známy pod názvom Kolová hora. Taktiež budú v priestoroch Nadácie LEA prezentované zbierkové predmety približujúce históriu, dobové fotografie a informácie o dôležitých míľnikoch tejto obce.

Veríme, že sa staneme verejnosti prínosom.