Podľa Písma

,,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.,,

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.« Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.« (Matúš 25, 35-40)

Oblečenie pre slovenského dôchodcu Jána, odvoz pani Ruženky na onkologické vyšetrenie, či vankúše a periny pre ukrajinky Riazantzevu Margarittu a jej dcéru Irinu. Pomáhaniu sa medze nekladú. Urobme si jarné upratovanie vo svojich srdciach a pomôžme v rámci svojich možností vo svojom okolí tomu, kto to práve potrebuje. Nehľaďme na jeho vek, národnosť ani farbu pleti. Ten dobrý pocit za to naozaj stojí.