Podpora farností v Košickej arcidiezéze

Podporili sme tri projekty farností Košickej arcidiecézy, ktoré budú slúžiť na vnútornú formáciu ľudí.

Pútnické miesto sv. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, Kostol Božieho milosrdenstva v Snine a Augustíneum v Bardejovských kúpeľoch získali finančnú podporu Nadácie LEA za účelom podpory dlhodobej réžie, realizácie stavebných a rekonštrukčných prác. Veríme, že k tejto podpore sa pridajú i ďalší dobrodinci a v rámci svojich možností prispejú akýmkoľvek spôsobom. Srdečná vďaka. 

https://farnost-pavlovce.webnode.sk

http://www.farnostsnina.sk

http://augustineum.sk