Podpora LAM - Letná akadémia mladých

Spustili sme pravidelnú finančnú podporu LAM, ktorú organizuje Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Spustili sme pravidelnú finančnú podporu LAM, ktorú pripravuje a organizuje Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína na Slovensku. 

Súčasťou programu sú tieto semináre:

Je monoteizmus (in)tolerantný? Reflexia na základe starovekých prameňov (Peter Juhás – Universität Münster/C-SBBS)
Vzťah Židov a kresťanov v období neskorého staroveku (Juraj Pigula, augustinán)
Krížové výpravy (Peter Olexák – Katolícka univerzita; Historický ústav v Ríme)
Výtvarné umenie ako nástroj (in)tolerancie (Jana Švantnerová – Slovenská národná galéria)
Otázka náboženskej slobody od J. H. Newmana po Druhý vatikánsky koncil (Ján Dolný, benediktín)

Účastníkov čaká aj prehliadka židovského a protestantského Prešova.