Podpora misijných aktivít v Peru

Najzápadnejšia podporovaná misia našej nadácie je situovaná v krajine starobylej ríše Inkov v južnej Amerike.

Objasnenie misie v Peru slovami otca José Luisa. 

,,Pod farnosť Santiago de Chocorvos spadá 9 okresov provincie Huaytará v regióne Huancavelica. Autom je to do Huancavelici, čo je centrálne sídlo, približne 300 km, časovo asi 7 hodín v dobrom tempe. Pracujem tu 7 rokov. Návštevy dedín zvyknem robiť každý mesiac, každých 40 dní. Sú to miesta, do ktorých je prístup po ceste. Je to náročné, ale robíme túto prácu, aby sme prinášali evanjelium, aby sme prinášali Slovo Božie. 

Naša oblasť toho potrebuje veľa. Potravu, oblečenie, dedinčanom by ste mohli pomôcť aj dekami. Tiež by bolo dobré pomôcť chrámom. Mnohé z nich potrebujú pre dlhoročné zanedbávanie opraviť steny, strechy a aj samotné oltárne maľby – retabulá. Tento kostol bol tiež z roka na rok reštaurovaný. Dnes už počítame s veľkou podporou ľudí, dokázali sme sa dostať dopredu, zosvetlili sme steny cementom, opravili sme retabulá, kúpili sme veľa potrebných vecí pre oltár. Toto všetko sa mohlo urobiť. Ešte tu realizujeme projekt na opravu strechy, úpravu stropu. Kostol potrebuje opravu aj zvonku. Je to hlavný kostol oblasti. Ale aj ostatné kostoly veľmi potrebujú pomoc. To, že sa zabúdalo na niektoré dediny a veriaci sa navštevovali len raz za rok, spôsobilo, že mnohí z nich zanedbali svoju vieru. Vyhasína téma náboženského zápalu. Na niektorých miestach sa snažili zachovať ju svojím spôsobom. Preto chodíme medzi nich a pomáhame im obnoviť vieru v Pána, ktorý vyrieši všetko.

Dúfam, že nás budete môcť podporiť v rôznych potrebách, ktoré tu má cirkev. Pomôžete nám s prepravou, aby sme mohli častejšie cestovať za svojimi farníkmi, s chrámami, s obyvateľmi, je tu veľa núdznych ľudí. Aby mohli pokojne odpočívať, nemajú matrace, základné veci, snažia sa zaobstarať si ich a odpočívajú na tom, čo zoženú. Je tu tiež veľa starých a zabudnutých ľudí, ktorým z finančných aj iných problémov pomohla dobročinnosť susedov, nejakej inštitúcie alebo cirkvi."

Finančná podpora Nadácie LEA pre chudobné rodiny v PERU bude realizovaná nákupom oblečenia, matracov a prikrývok. 

Ďakujeme nášmu priateľovi o. Matúšovi za odporučenie tejto misie a sprostredkovanie informácií. Taktiež patrí vďaka priateľom Lacimu a Ľudmile, ktorí nám nezištne zabezpečili preklad podkladov. Aj vďaka Vám, pomôžeme dobrej veci.