Podporili sme

Ďalším podporeným projektom C-SBBS je odborný seminár pod vedením Petra Dubovského SJ.

P. Peter Dubovský SJ je slovenský jezuita, ktorý patrí v súčasnosti k popredným svetovým biblistom a na Pápežskom biblickom inštitúte vyučuje exegézu Starého zákona. Na medzinárodne uznávanej škole je zároveň dekanom Fakulty biblických vied. Zároveň je členom Medzinárodnej teologickej komisie.