Pôst, človek a lesy

,,Enviro-zamyslenie,, v pôste.

V pôstnom období vzniká ideálny priestor na stíšenie, vnútornú sebareflexiu, či prehodnotenie svojich životných postojov. Sú rôzne príležitosti a možnosti ako sa posilniť. Pôst, modlitba, adorácia pred Ním, dobrý rozhovor, almužna, ale i krátka prechádzka napríklad v lese. Jednoducho preč od hluku a médií.

Ideálnym spôsobom je prepojenie vnútorého postoja s vonkajším prejavom.

Vyšli sme sa prejsť do lesa na malú prechádzku. Aký bol výsledok? Hodinová prechádzka nám priniesla množstvo benefitov. Vnútorné inšpirácie vďaka tichu, zdravotné uvoľnenie vďaka prechádzke na čerstvom vzduchu a vykonanie všeobecného dobrého skutku vo forme vyzbierania rozhádzaných odpadkov v lese. Možno by bolo zaujímavé vyslať takto, povedzme sto ľudí.

Prajeme Vám všetkým, aby sa aj Vám podarilo využiť tento pôstny čas efektívne. Popri inom, možno aj týmto enviro spôsobom.