Pravek v Pustom Čemernom

Získali sme archeologické vykopávky.

Vďaka mladému archeológovi, ktorého korene pochádzajú z obce Pusté Čemerné, Mgr. Štefanovi Olšavovi, získalo naše súkromné múzeum "Po stopách času", exkluzívne predmety z obdobia praveku, ktoré dokladujú pradávnu históriu obce, staršiu ako 7000 rokov (cca. 5500 rokov pred Kristom)

Ľudia sa na území dnešného Pustého Čemerného usadili už v časoch prvých roľníkov. V mladšej dobe kamennej, známej ako „neolit“, tu ľudia založili minimálne dve usadlosti. Nazývame ich ľudom tzv. kultúry s východnou lineárnou keramikou. Najstaršie osídlenie obce tak siaha už do 6. tisícročia pred n.l. V neskorej dobe kamennej sa ľudia do Pustého Čemerného vrátili opäť. V 4. a 3. tisícročí pred n.l. územie Slovenska zjednotila tzv. badenská kultúra. Počas tohto obdobia sa začali využívať vozy, taviť meď a stavať opevnenia okolo svojich sídel. Stopy po ľuďoch badenskej kultúry sa našli aj v našej obci. Neskôr sa tu usídlil aj ľud tzv. skupiny východoslovenských mohýl, ktorý po sebe v obci zanechal mohyly – hrobky svojich zosnulých. Dodnes sa nachádzajú v miestnom lese ako pripomienka dávnych čias. Obdobie doby bronzovej sa často nazýva aj zlatým vekom. V tomto období vznikali rozsiahle hradiská, obchodné kontakty od Baltského po Stredozemné more, vymieňal sa luxusný tovar, vzniklo množstvo technologických inovácií a výrazná hierarchia v spoločnosti. V Pustom Čemernom boli v minulosti objavené štyri bronzové meče, ktoré poukazujú na prítomnosť elít aj na tomto mieste. Vzácne bronzové predmety sa ukladali do zeme najčastejšie z náboženských dôvodov. Osud mečov žiaľ v súčasnosti nepoznáme. Napriek tomu sa z posledných rokov podarilo objaviť stopu po ľuďoch z doby bronzovej, teda z obdobia 2. tisícročia pred n.l. Ide o časť bronzového náramku alebo hrivny, ktorú tu po sebe ľudia zanechali práve v mladšej dobe bronzovej. (Mgr. Štefan Olšav)

V prvej vitríne v expozícii "Vo víre dejín" môže návštevník múzea vidieť najstaršiu históriu obce v podobe nálezov jednotlivých fragmentov keramiky, štiepanej industrie z obsidiánu, kamennej sekery, pieskovcových platní, mazanice, či bronzového náramku. Taktiež uvidí archeologické nálezy z obdobia 17. a 18. storočia ako časti keramickej fajky, či kamennú osličku. Múzeum tak získalo nielen darované artefakty, ale i ďalšiu úroveň profesionálnej prestíže.

Ďakujeme za tento mimoriadny dar a veríme, že aj vďaka ozrejmeniu tejto etape dejín obce, budeme dôstojne pokračovať v príbehu "Po stopách času".