Príbehy nepoznané...

Spúšťame nový projekt "Kronika memoárov"

Kronikár obce Pusté Čemerné, pán  Ing. Milan Jevín, zachytil vo svojom diele mimo iného aj ústne podávané príbehy pamätníkov obce, na ktoré by sa už iste zabudlo. Týmto projektom chceme nadviazať na jeho prácu a zachytiť tak ďalšie príbehy obyvateľov obce. Prvou fázou tohto projektu s názvom "Príbehy nepoznané" chceme upozorniť na raritné príbehy, či spomienky na zaujímavé udalosti pustočemerňancov, ktoré by sa inak nezachovali a navždy by upadli do zabudnutia. Veríme, že týmto projektom obohatíme aktivity nášho múzea a zároveň zachováme aj memoáre tohto typu.

Podeľte sa o príbehy Vašich rodín z obce Pusté Čemerné.  Tieto príbehy budú natrvalo zachované v „Kronike memoárov“ v múzeu „Po stopách času“ a prístupné verejnosti i ďalším generáciám.

Ak sa chcete podeliť o zaujímavé a raritné príbehy budeme od Vás potrebovať:

  1. Kontakt na osobu, ktorá nám príbeh vyrozpráva.
  2. Základné údaje o príbehu. Prečo je mimoriadny?
  3. Podľa možnosti fotografiu osoby, o ktorej daný príbeh bude.

Vaše návrhy nám, prosím zasielajte na adresu: Pusté Čemerné 136, 072 22 Strážske alebo na info@nadacia-lea.org do 31.12.2024.

Ďakujeme za Vašu ochotu i návrhy.