Projekt Daruj hračku

Spúšťame nový projekt pre deti, ktorý dá hračkám druhú šancu.

Projekt ,,Daruj Hračku,, vznikol ako prirodzená potreba dobrodincov, ktorí chcú potešiť ďalšie deti kvalitnými hračkami vlastných odrastených detí. Nadácia LEA zbiera nové, alebo použité hračky a po dezinfekcii ich v spolupráci s rôznymi charitatívnymi organizáciami daruje deťom zo sociálne slabších rodín.

Projekt je celoročný a funguje nasledovne: 

Hračky, ktoré sú vyzbierané v mesiacoch január-jún sú darované na Deň detí v júni.

Hračky, ktoré sú vyzbierané v mesiacoch júl-december sú darované na Vianoce v decembri.

Záujemcovia o darovanie a prijímanie hračiek, kontaktujte nás prosím, radi s Vami nadviažeme spoluprácu.