Projekt iMISSION v praxi

Ako efektívne pomáhať na diaľku?

Mnohí sa nás pýtajú ako vieme z malej dedinky na Východnom Slovensku podporovať ľudí v exotickom zahraničí. Ukážme si to teda na konkrétnom príklade priamo z praxe našej poslednej aktivity:

,,Rodina v Južnej Afrike, začala stavbu vlastného domu z betónových tvárnic, no žiaľ nemala dostatok financií na to, aby dokázali bývať vo vlastnom a zároveň zaplatiť školu svojím deťom. V takomto prípade sa často stáva, že deti pomáhajú rodičom zarábať, čím zanedbávajú vlastné vzdelávanie a ohrozujú tak svoje budúce uplatnenie sa v živote.

V spolupráci s lokálnou stanicou misionárov (konkrétne so sestrou Kristýnou, ktorá v tejto oblasti pôsobí) vieme finančne podporiť stavbu domu konkrétnej rodine, ako je to aj v tomto prípade. Nadácia LEA vie takto vďaka nízkonákladovému projektu iMISSION pomáhať rodinám, pretože nemusíme financovať napríklad vlastné cestovanie, ak by sme šli postaviť dom priamo my. Len letenka tam a späť pre jednu osobu (pri jedno mesačnom pobyte), by nás stála cca. 1.000 eur. Takýto dvojizbový dom sa ale dá v rozvíjajúcich krajinách kompletne postaviť približne za 2.000 eur.

Výsledkom tohto procesu nie je len podpora ich bývania, ale najmä ušetrenie ich rodinných financií pre vzdelanie svojích detí. A práve toto je jedným zo strategických cieľov nášho projektu.

Úprimne ďakujeme misionárom vo svete, že venovali svoje životy službe Bohu i týmto ľuďom.