Projekt LUNA: Júl 2021

Rekonštrukcia strechy kostola v Pustom Čemernom.

Rímskokatolícky kostol Sv. Košických mučeníkov, raritná dvojvežová stavba z rokoch 1968/1969. Je to jednoloďová konštrukcia s pôdorysom kríža. Patrocínium Svätých (v tom čase blahoslavených) košických mučeníkov získal tento kostol ako prvý na svete. V kostole sú uložené aj certifikované relikvie ex ossibus (z kostí) Svätých košických mučeníkov.