Projekt LUNA: Júl 2022

Hračky a oblečenie pre deti

Rozšírili sme náš podporný projekt ,,Daruj hračku,, aj o možnosť darovania oblečenia pre deti zo sociálne slabších rodín.

Pozri: https://www.nadacia-lea.org/projekty

Ďakujeme Komunitnému centru v Smižanoch za spoluprácu.

Veríme, že aj týmto druhom pomoci pomôžeme robiť svet lepším.