Projekt LUNA: Máj 2021

Socha sv. Jozefa pre dom dôchodcov v Snine.

Dôchodcom v Dome pokojnej staroby v Snine sme darovali sochu sv. Jozefa. Sochu požehnal duchovný otec farnosti ThDr. Peter Fogaš, ktorý v rámci svojej činnosti vo farnosti poskytuje aj duchovnú podporu seniorom. 

Prajeme všetkým dôchodcom hojnosť duchovnej i fyzickej sily, aby strávili tento čas  jesene života čo najpokojnejšie.