Projekt LUNA: Október 2021

Plastové okná pre rodinu s invalidným dôchodcom (skleróza multiplex) v Prešove.

Dar nadácie v tomto jesennom mesiaci október je venovaný viacpočetnej rodine, starajúcej sa o invalidného otca. Je ním inštalácia nových plastových trojsklenných okien.

Pevne veríme, že touto podporou sa podarí  rodine ušetriť najmä na energiách a ušetrené peniaze investovať do vzdelania detí.

Prajeme celej rodine veľa síl a chuti v napredovaní naprieč úskaliam, ktoré prináša život.