Projekt Memoria

V rámci našej deklarovanej myšlienke o multiplikácii ľudských hodnôt vytvárame nový projekt formou súťaže.

Memoria/ Spomienka. Cieľom tohto projektu je prepojenie viacerých úžitkov. Prvým z nich je verejná prezentácia dobových fotografií obce v plánovanej expozícii Nadácie LEA, čo by mohlo priniesť rozprúdenie debát aj mimo aktuálnej ,,covidovej,, témy a zaspomínanie si obyvateľov obce Pusté Čemerné na staré časy. Ďalším úžitkom je prezentácia samotnej dediny pre jej návštevníkov, čo má vyzdvihnúť obec v blízkom i širokom okolí. V neposlednom rade je to aj odmena pre poskytovateľov jednotlivých fotografií, ktorí si odnesú zaujímavé ceny. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0917 659 143.

Tešíme sa na spoluprácu a zaujímavé fotografie.