Projekt MONETA

Spúšťame nový projekt pre každého.

Projekt MONETA vznikol preto, aby ľuďom ukázal, že pomôcť dobrej veci sa dá aj jedným jediným eurom ak sa stretnú tí správni ľudia v správnom čase na správnom mieste.

Do tohto projektu sa v priebehu roka môže zapojiť každý. Stačí prispieť jediným eurom a v januári nasledujúceho roka zrealizujeme podporu konkrétneho zámeru, ktorým je podpora detí na Detskej Onkológii v Košiciach.

Pripojte sa, prosím, k tejto ušľachtilej myšlienke a podporte ich. Vopred Vám v mene obdarovaných srdečne ďakujeme.

(Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že Nadácia Lea si neinkasuje žiadne poplatky a všetky vyzbierané prostriedky sú v plnej výške použité na zvolený účel.)