Projekt ,,Po stopách času,, exceluje

Získali sme faksimile listiny kráľa Belu IV.

Prvá písomná zmienka o obci Pusté Čemerné (v tom čase Chemerna = Čemerná) pochádza z roku 1254, keď kráľ Belo IV. daroval územie Lesného a Čemerného Gregorovi, synovi Natu (zemepáni z Nacinej Vsi). Pôvodný text sa zachoval v hodnovernom odpise z roku 1360, ktorý urobila Jágerská kapitula – dôveryhodné miesto (locus credibilis), ktoré plnilo funkciu stredovekého notariátu. Vernú kópiu listiny aj s pečaťou, tzv. faksimile, nám s láskavým dovolením Maďarského národného archívu (referenčný kód: HU-MNL-OL-DL 385) vyrobila spoločnosť TRINITY ART s.r.o. Srdečne ďakujeme.

Ide o cenný prínos pre obec a blízke okolie. Faksimile listiny bude vystavené podporovateľov nadácie v expozícií v ,, Múzeu Nadácie LEA,, v Pustom Čemernom od júla 2023.