Prvé adoptované deti Nadácie LEA

Nadácia LEA si adoptovala prvých päť detí z Indie, Vietnamu, Haity, Ukrajiny a Ugandy.

Prostredníctvom Katolíckej Charity a jej projektu Adopcia na diaľku si Nadácia LEA adoptovala prvých päť detí.

Finančná dlhodobá pomoc zabezpečuje podporu vzdelávania, výživu a zdravotnú starostlivosť pre chudobné a sociálne znevýhodnené deti počas trvania ich štúdia.

Vzdelávanie pomáha chudobným deťom získať primerané vzdelanie a zlepšovať ich sociálnu situáciu, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, v dospelosti získať adekvátnu prácu a uživiť seba i svoju rodinu.

Podpora rozvoja komunity je smerovaná deťom v zázemí ich krajiny a regiónu, na zlepšovanie životných podmienok, aby mohli ostať v krajine, kde sa narodili a v komunite, ktorú poznajú.