Roku Pána 27.12.1254

Výročie prvej písomnej zmienky obce Pusté Čemerné.

Prvá písomná zmienka o obci Pusté Čemerné (v tom čase Chemerna = Čemerná) pochádza z roku 1254, keď kráľ Belo IV. daroval územie Lesného a Čemerného Gregorovi, synovi Natu (zemepáni z Nacinej Vsi). Pôvodný text sa zachoval v hodnovernom odpise z roku 1360, ktorý urobila Jágerská kapitula – dôveryhodné miesto (locus credibilis), ktoré plnilo funkciu stredovekého notariátu.

Nadácia LEA vlastní oficiálne faksimile tejto listiny a v rámci projektu "Po stopách času" ho môžete vidieť v jednej z jeho expozícií. Navyše si ho môžete prečítať už aj v slovenskom jazyku.

Ďakujeme  odborníkom na Filozofickej fakulte UPJŠ za preklad tejto pre nás vzácnej listiny a prajeme veľa úspechov v ďalšej ušľachtilej činnosti na univerzite.