Spúšťame projekt LUNA formou daru

Prvým aktom projektu LUNA je dar pre kostol v Pustom Čemernom.

Ako prejav nášho  vnútorného presvedčenia, sme darovali prvý dar projektu LUNA tomu Najvyššiemu. Kostol Svätých košických mučeníkov v Pustom Čemernom získal liturgické predmety slúžiace k posvätnej liturgii ako odkaz bývalého kostolníka Jaroslava: ,,vysluhovať obrady čo najdôstojnejšie". Jedná sa o liturgický kalich s výbavou a relikviár pre uloženie vzácnych relikvií  ex ossibus/ z kostí Svätých košických mučeníkov, ktoré Nadácia LEA tomuto kostolu natrvalo zapožičala.

Ad maiorem Dei gloriam/ Na väčšiu slávu Božiu.