TALENTIUM - Štipendium pre nadané deti

Nadácia LEA založila pre ZUŠ v Strážskom Sociálne štipendium pre nadané deti.

Koncom júna 2021 podpísala Nadácia Lea a ZUŠ v Strážskom deklaráciu o spolupráci. Prvou aktivitou je sociálne štipendium pre nadané deti s názvom Talentium. Je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené špeciálne pre ZUŠ v Strážskom. Nadácia však verí, že toto štipendium postupne rozšíri aj do iných miest a škôl.

Táto podpora spočíva v poskytnutí štipendií pre štúdium v troch umeleckých kategóriách: hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno- dramatický odbor. Nadácia LEA podporí pre školský rok 2021/2022 tri deti v každom odbore, so štipendiom na 4 roky. Podmienkou poberania štipendia sú dve odporúčania vyučujúcich pedagógov a doklad o príjme, prípadne čestné prehlásenie, že rodič je bez príjmu. Sme presvedčení, že touto formou umožníme nadaným deťom napredovať vo svojich životoch tak, aby boli prínosom pre svoje okolie v tejto sfére pôsobenia. Žiadosti o štipendium nahlasujte priamo v ZUŠ v Strážskom.

Ďakujeme riaditeľovi školy Mgr. art. Petrovi Králikovi za spoluprácu a ochotu spolu koordinovať tento projekt. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.