Týka sa to nás všetkých...

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Dátum 27. január je spomienkou na vyvraždenie šiestich miliónov Židov, dvoch tretín európskej židovskej populácie a miliónov ďalších ľudí nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. Deň bol vyhlásený OSN v roku 2005 ako pamiatka oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz) Červenou armádou v roku 1945.

V táboroch smrti nacistického režimu zahynuli aj členovia rodín z Pustého Čemerného. Obeťami tohto šialenstva bola židovská rodina Samuela Guttmana, ktorá sa taktiež nevyhla deportáciám. V troch rôznych koncentračných táboroch zahynula jeho manželka Regina a ich päť zo siedmich detí. Eržebet, Malvin, Pavel, Alexander a Alžbeta. Boli to tábory smrti v Osvienčime, v Treblinke a v Terezíne. Dvom synom, Michaelovi a Leopoldovi sa podarilo emigrovať do Spojených štátov amerických. Obdobný osud postihol aj rodinu Dávida Deutscha, tunajšieho krčmára. V roku 1944 zahynuli jeho súrodenci Samu, Fani, Ethel, dcéra Zlata i manželka Regi. Aspoň jeho synovi Samuelovi, či bratovi Jozefovi a niektorým jeho deťom sa podarilo emigrovať taktiež do Ameriky, kde ich potomkovia žijú doposiaľ v štáte OHIO.

Bližšie informácie si môžete prísť vypočuť aj do nášho múzea v Pustom Čemernom "Po stopách času", kde sa máte možnosť takpovediac "dotknúť histórie" a pocítiť tak emóciu tejto smutnej éry svetových dejín i dejín obce Pusté Čemerné.

Vzdelávajme nové generácie tak, aby rozoznávali zlo už v jeho zárodkoch.

Vychovávajme našich potomkov k odvahe, aby sa nebáli naň upozorňovať.

Veďme naše deti k hodnotám a k budovaniu silných osobností, aby vedeli zabrániť opakovaniu chýb minulosti.