Ukrajina

Humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny v Ubli.

....a  budeš blahoslavený,  lebo  oni  sa  ti  nemajú  čím  odplatiť,  a  tak  dostaneš  odplatu  pri  vzkriesení  spravodlivých.  (Lk  14,  12–14)

Misiu netreba hľadať vo svete, ani na Slovensku, ale v prvom rade vo svojom srdci. K tomu nie je čo dodať, stačí len konať!!!

Podporte týchto ľudí aj Vy akýmkoľvek spôsobom. Materiálne, finančne či prichýlením.