,,UT ECCLESIA AEDIFICETUR,,

,,ABY SA CIRKEV VZMÁHALA,, znie heslo velikána kardinála Jozefa Tomka (98), ktorého si dnes Stvoriteľ povolal k sebe.

Jeho Eminencia, kardinál Jozef Tomko – významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Jeho osobnosť je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý duchovný i humanitárny svet. Kardinál Jozef Tomko má veľké zásluhy v zakladaní misijných rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, kde bolo postavených množstvo kostolov a misijných centier.

Otec kardinál prijal zakladateľov Nadácie LEA za posledné roky súkromne niekoľkokrát a zakaždým srdečne ocenil projekt nadácie iMISSION, ktorý sa venuje podpore misií vo svete. Pri jednom z osobných rozhovorov sme sa Jeho Eminencie spýtali, prečo je dobré podporovať misie vo svete a tak nezištne pomáhať ľuďom bez rozdielu. S múdrosťou nám medzi iným povedal: ,,Všetci ľudia sme súčasťou jedného celku vo veľkolepom Božom pláne". Ďakujeme za túto hodnotnú myšlienku, pretože sme presvedčení o jej sile. Je to sila lásky, ktorú je potrebné nebojácne šíriť. Pevne veríme, že si to uvedomia najmä mladí, pretože oni sú budúcnosťou tejto planéty.

,,Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.,,