V galérii zásluh

Osobnosti obce Pusté Čemerné.

Z príležitosti roka osláv 770. výročia Prvej písomnej zmienky o obci Pusté Čemerné (presne na deň to bude 27.12.2024), sme v našom múzeu "Po stopách času" vytvorili pamätnú "Galériu zásluh". Aj keď je takýchto osobností viac, nateraz sme v pilotnom programe prejavili úctu a poďakovanie siedmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej pozdvihnutie v dávnejších i novších časoch. Do úvahy sme vzali údaje historických faktov i výsledky prieskumu verejnej mienky. Máme tu reprezentantov z oblasti literatúry, športu a turizmu, kultúry, politiky i podnikania. Taktiež zastúpenie gréckokalíckeho a rímskokatolíckeho duchovenstva.

Dovoľte nám ich v krátkosti predstaviť.

1. OBLASŤ LITERATÚRY

Ing. Milan Jevín (*1935/+2023). Kronikár obce Pusté Čemerné. V roku 1987 dokončil písanie obecnej kroniky, ktorej venoval viac než tridsať rokov svojho života. Podarilo sa mu získať informácie, ktoré sa pretavili do vysokej kvality spracovaného obsahu i hĺbky myšlienok doprovodného slova samotného autora. Jedná sa o jedinečné dielo, vďaka ktorému sa nám zachovali mnohé zaujímavosti a postrehy z dejín obce Pusté Čemerné.

2. OBLASŤ ŠPORTU A TURISTIKY

Mgr. Michal Čopák (*1942). Futbalový reprezentant a delegát, emeritný starosta obce, milovník turizmu, kultúry a histórie. Okrem úspechov, ktoré získal vo futbale, je aj hlavným tvorcom lokálneho turistického chodníka známeho ako "Prechádzka Kolovou horou". Vznikol v roku 2009 a získal si pozornosť i rešpekt mnohých pravidelne prichádzajúcich turistov a návštevníkov obce.

3. OBLASŤ KULTÚRY

Silvia Ronďošová Pavlenková (*1965). Zakladateľka a vedúca folklórnej speváckej skupiny Čemerňanka, ktorá vznikla v roku 2006. Jej snahou je, aby sa piesne z Pustého Čemerného a okolitého regiónu šírili a zachovali aj pre ďalšie generácie. Vďaka nej a ďalším členom tejto skupiny sa už niekoľko rokov v obci organizuje festival "U Čemernym vešelo". Obec reprezentujú aj na rôznych folklórnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

4. OBLASŤ POLITIKY

Juraj Jevin- Dankanin (*1876/+1946). Poslanec v Národnom zhromaždení a inovátor. V medzivojnovom období sa zaslúžil o množstvo inovácií pre rast a zveľaďovanie obce. Rodák z Pustého Čemerného sa okrem iného zaslúžil aj o vybudovanie železničnej zastávky s názvom obce. Vďaka nemu sa začali na poliach použivať prvé železné pluhy a brány, taktiež ich odvodňovanie. Z jeho podnetu bolo v obci založené aj pravdepodobne prvé dedinské Potravné družstvo v michalovskom okrese.

5. OBLASŤ PODNIKANIA

Milan Melega (*1961). Podnikateľ a obecný aktivista. Na svoje náklady vytvoril oddychový areál a rekreačné zóny v lese i v podlesí. Známa je najmä vyhliadková veža na "Hrune". Bol aj spolutvorcom stavania strelnice ešte v 70- tych rokoch, ktorá po niekoľko generácií slúžila reprezentovaniu obecných strelieb zo vzduchoviek a malorážok. Doposiaľ slúži ako známe miesto relaxu a opekačiek.

6. OBLASŤ GR. DUCHOVENSTVA

Otec Vojtech Juraj Dudič st. (*1884/+1967). Narodil sa v známej kňazskej rodine v obci. Trebišovský arcidekan a od roku 1943 predseda Jednoty sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Neodškriepiteľná zásluha spolku spočívala v tom, že cyrilo-metodskou myšlienkou podchytil mnohých veriacich a vedel vzbudiť nevšedný záujem a lásku k cirkevným veciam. Práve to malo priamy vplyv na duchovné i sociálno kultúrne formovanie ďalších generácií aj v našej obci.

7. OBLASŤ RK. DUCHOVENSTVA

Páter Ján Moravský SJ (*1921/+2007). Jezuita a od 50-tych rokov, minulého storočia misionár najmä v Kanade. Pridanou hodnotou pre obec bola najmä jeho aktivita v prospech výstavby rímskokatolíckeho kostola v obci, ktorý bol ako prvý na svete zasvätený, v tom čase ešte blahoslaveným Košickým mučeníkom. Vďaka nemu má kostol vlastnoručne namaľovanú Piétu, krížovú cestu, či monštranciu. V múzeu je tzv. "husličkový" ornát dovezený z Ameriky i modlitebný breviár.

V krátkej budúcnosti budú zviditeľnenené aj osobnosti z oblasti cirkevného prostredia, z prostredia športu, vojenskej služby i mená starostov obce.

Ďakujeme verejnosti za nominácie a pevne veríme, že uctenie si a zviditeľnenie osobností obce Pusté Čemerné bude inšpiráciou pre nás všetkých i pre ďalšie generácie. Nech nám tieto príbehy pomáhajú v tejto modernej dobe pokračovať ďalej v rozvoji obce, aby sme boli hrdí na svoje korene i vykonané skutky.