,,Za veľkou mlákou,,

Nová expozícia s témou odsťahovalectva.

Masové vysťahovalectvo Slovákov do Ameriky spadá do obdobia rokov 1867 až 1921, kedy bieda, hlad a zlé sociálne pomery na Slovensku vyháňali Slovákov do zámoria. Za more ich vyhnala vidina lepšieho života v Amerike. Prvé kolónie si vytvárali v lokalitách, kde boli bane a železiarsky priemysel. Prví Slováci sa sústredili v štátoch New York, New Jersey, Ohio, vo východnej Pensylvánii, v Illinois či Connecticute. V Amerike zakladali krajanské spolky a vytvárali spoločenský život. Odhaduje sa, že v 19. a 20. storočí sa zo Slovenska do zahraničia odsťahovali dva až tri milióny Slovákov. Obrovské množstvo z nich skončilo práve v USA. Z východného Slovenska ich bolo niekoľko stotisíc a Pusté Čemerné nebolo výnimkou. Odtiaľ vycestovalo min. 22 obyvateľov, z ktorých sa niektorí vrátili a poniektorí zostali nastálo.

Chceme týmto ,,cestovateľským dobrodruhom,, venovať spomienku formou expozície s názvom ,,Pusté Čemerné v Amerike,, v rámci nášho projektu ,,Po stopách času,,. Sprístupnená bude v novembri tohto roku.

Ďakujeme pánovi Mgr. Michalovi Čopákovi za prejavenú dôveru a jeho dar do expozície, ktorým je zachovaný lodný kufor, ktorý v roku 1927 ,, navštívil,, Ameriku. Jeho majiteľom a zároveň jedným z pusto-čemerňanských cestovateľov bol Ján Moravský.