Zbierka historických palných zbraní

Nový doplnok expozície

V expozícii nášho múzea " Po stopách času" sme sprístupnili zbierku historických palných zbraní. Môžete tu vidieť ich vývoj od čias konca 15. storočia až do druhej tretiny 20. storočia. Nachádza sa v expozícii Pusté Čemerné "V časoch aristokracie", keďže práve aristokrati mali možnosti ako vytvárať takéto zbierky. Jednotlivé kusy pochádzajú z Veľkej Británie, Francúzka, Nemecka, Alžírska, krajín Blízkeho i Stredného východu ako aj bývalého Sovietskeho zväzu, Československa i z čias Rakúsko-Uhorska. Zbierka je obohatená aj o doplnky, ako historické prachovnice na pušný prach, či zásobníky na náboje.

Pri ich prezeraní návštevníka sprevádzajú traja svetoznámi vojenskí dobyvatelia formou krátkych šesťminútových videí. Alexander Veľký, Gaius Julius Cézar a Napoleon Bonaparte.

Veríme, že tak oslovíme ďalší okruh záujemcov o históriu, ktorú má možnosť návštevník múzea v Pustom Čemernom vidieť počas otváracích hodín. (Múzeum je otvorené vo vopred dohodnutom čase.)

Tešíme sa na Vašu návštevu.