Získali sme ochrannú známku pre logo Nadácie LEA

Nadácia Lea získala ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznámil zápis ochrannej známky pre logo Nadácie LEA evidovanej pod číslom 256979. Pre nás v nadácii to znamená, že sa stávame značkou vo ,,svete vytvárania hodnôt a pomoci ľuďom,,.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Zároveň je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Ďakujeme Vám všetkým za Vašu podporu a veríme, že budete na Nadáciu Lea právom hrdí.