Zrealizovaný projekt na Filipínach

Náš projekt iMISSION prináša ovocie.

Pomohli sme dokončiť stavbu kostola San Gabriel na Filipínach. Prajeme všetkým, ktorí budú kostol využívať pre vnútornú duchovnú potrebu a spoločenský rozvoj, aby šírili skutky dobra a lásky vo svojich rodinách i vo svojom okolí.

Túto spoluprácu realizujeme so slovenským misionárom o. Petrom Fillom zo Spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Južnej provincii na Filipínach.

Prajeme tejto misii, aby aj naďalej prejavovala záujem o chudobných a marginalizovaných. Nech táto snaha prináša ďalšie ovocie, aby tak domorodé obyvateľstvo formou duchovnej i sociálnej formácie získavalo zároveň aj svoju finančnú sebestačnosť.