Zrealizovaný projekt na Madagaskare

Urobili sme Vianoce pre 340 rodín na Madagaskare.

Z ďakovného listu z Misie, vo Farnosti svätého Jána Pavla II – Ampahidrano, Diecéza Fianarantsoa.

"V mene farára a pastoračnej rady sa chceme poďakovať Vám všetkým dobrodincom, ktorí ste zo srdca poskytli tento dar 1000 eur najchudobnejším v našej farnosti, najmä v tomto vianočnom období a pandémii COVID. Sme veľmi vďační za Vašu podporu a starostlivosť o biednych a tešíme sa na pokračovanie. V našom vlastnom štandarde je 1 € 4250 Ariary a 1000 € je 4 250 000, 00 Ariary. Z tohto vianočného darčeka sme nasýtili 340 rodín z celej farnosti bez ohľadu na ich vierovyznanie a pôvod.  Každá rodina dostala svoj podiel 5 kg ryže a 2 šálky fazule. Rozdávanie sa uskutočnilo 23.12.2021 vo farskom centre. Farské rady ešte raz pozdravili Vás otec Jaroslav a Vašich partnerov za Vašu priazeň a lásku k tejto farnosti a k ​​našim ľuďom, nech Vás žehná dobrý Pán a naplní Vašu túžbu srdca."

Prajeme tejto misii veľa síl, trpezlivosti a nádeje pri prekonávaní týchto čias.

 

Súbory k stiahnutiu