Zvon Panny Márie v Lokti nad Ohří

Logo Nadácie LEA je v historickom meste.

Na začiatku 13. storočia bol na výraznej ostrožine, zovretej ohybom rieky Ohře, vystavaný kráľovský hrad Loket, nazývaný „kľúč ku Kráľovstvu českému“. Čoskoro potom vzniklo v priestore predhradia mestečko, prvýkrát spomínané v roku 1288. Okolo kráľovského mesta bolo na začiatku 15. storočia vybudované mestské opevnenie a Loket sa stal významným oporným bodom Koruny českej. V priebehu 19. storočia preslávila mesto predovšetkým tunajšia porcelánka. Obnovenú slávu prinieslo mestu až obdobie počiatkov rozvoja turistiky, kedy si tunajšiu oblasť s nádhernou prírodou a historickými pamiatkami obľúbili početní výletníci a romantici. Natáčal sa tu i známy film s Jamesom Bondom.

Sme mimoriadne hrdí na to, že sme pomohli zrealizovať odliatie nového 500 kg zvona Panny Márie v kostole sv. Václava v Lokti nad Ohří. Svätý Václav je považovaný za hlavného patróna katolíckej Cirkvi v Čechách a práve dnes má svoj sviatok. Získali sme tú česť, mať umiestnené logo našej Nadácie LEA priamo na samotnom zvone. Veríme, že bude zvoniť v kostolnej veži po mnoho stáročí. Dnes ho posvätil J. Em. kardinál Dominik Duka, emeritný arcibiskup pražský. Tento zvon zaznie v kostolnej veži viac ako po 80 rokoch, spolu s ďalšími dvoma novými zvonmi.

Práve mesto Loket sa stalo inšpiráciou pre náš úspešný projekt ,,Po stopách času,,.

Nech ,,hlas,, tohto zvona pripomína vieru všetkým, ktorí budú vnímať jeho posolstvo po celé dalšie generácie. Svätý Václav, Najsvätejšia Panna Mária, orodujte za nás.